divendres 4 novembre 2022
Aquesta setmana passada, el taller de restauració de Toni Esparó ha fet entrega a l’Arxiu Municipal de dos documents de gran interès històric per la nostra població, un cop finalitzat el tractament al que han estat sotmesos. Aquests documents són fruit d’una donació per part del Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró, l’any 2021, i que es trobaven en el fons patrimonial «Milans del Bosc» que es conserva en aquell arxiu. 1) Ordinacions de la Universitat de Sant Andreu i Sant Vicenç de Llavaneres, de l'any 1594. (18 pàgines / cobertes de pergamí / amb llacunes en zones del paper que afecten poc al text). Es tracta d’un document, de l’any 1594, que indica les normes per les que s’han de regir les poblacions de Sant Andreu i Sant Vicenç de Llavaneres que tenien un sol ajuntament (universitat) les dues parròquies, des del 1543. 2) Autorització per a la separació Sant Vicenç i Sant Andreu en dues Universitats, de l'any 1599. (8 pàgines sense cobertes). Aquest segon és un document, de l’any 1599, pel qual el rei Felip III autoritza als habitants de les parròquies de Sant Andreu i de Sant Vicenç de Llavaneres a separar-se i crear cadascuna el seu ajuntament propi (universitat). Els documents es trobaven en un estat de conservació força deficient, especialment el primer. La restauració ha consistit en: una neteja en sec per eliminar la brutícia i pols, una neteja humida per immersió per eliminar l’acidesa del paper, una desinfecció per eliminar els fongs, la consolidació amb l’adhesió de paper japonès a les parts on hi havia pèrdues de paper. La restauració l’ha assumit la Diputació de Barcelona a través del programa de Conservació i Restauració dirigit als arxius de la Xarxa d’Arxius Municipals de la qual el nostre arxiu en forma part des de l’any 2004. Amb aquesta acció es preserven aquests documents i es garanteix la seva accessibilitat i consulta.
Categoria:
Altres