dimecres 11 agost 2021
La senyora Marta Corominas Vilardell, vídua de Joaquim M. Bartra Soler, en nom de tota la família, ha fet donació del dibuix a la tinta sobre paper, de 36 x 59 cm., obra del seu marit, titulat "L’arribada del nou governador" que passarà a enriquir el fons del nostre museu.
Categoria:
Altres